ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ FINANČNÍ PODPORY v roce 2023