Kam PRO-BIO

Kam PRO-BIO - celorepubliková mapa

Mapa Kam PRO-BIO nabízí přehled prověřených producentů surovin zemědělšké prvovýroby, faremních zpracovatelů, výrobců biopotravin a prodejen biopotravin. Mimo to zde mají své místo i organizace, které se sektrorem ekologického zemědělství souvisí - například školy, odborné instituce, neziskové organizace a spolky. Uvedené subjekty jsou členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědelců, který webovou aplikaci spravuje. Všichni zmínění zemědělští podnikatelé jsou certifikovaní ekologičtí zemědělci dle zákona š. 242/2000 Sb.