Zpřístupnění Monitorovací zprávy 2022

Zpřístupnění Monitorovací zprávy 2022

 

Vážená paní, Vážený pane,

na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2022 k vyplnění. Monitorovací zpráva je odevzdávaná každoročně do 31. 07. po celou dobu lhůty vázanosti projektu.

Monitorovací zprávu za rok 2022 má povinnost vyplnit příjemce dotace u projektu, který již měl povinnost podat Monitorovací zprávu v předchozích letech a také příjemce dotace u projektu, který byl proplacen v období od 01. 08. 2022 – 31. 07. 2023. Monitorovací zprávu za rok 2022 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2023.

Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podání → V hnědých obdélníkových ikonách, které přísluší Žádosti PRV – projektová opatřeníDalší přílohy k žádostemMonitorovací list. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění.

S pozdravem


 

           

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz