Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022