Zpráva JRC potvrzuje obavy evropských zemědělců


Vysoce ambiciózní cíle připravované Společné zemědělské politiky pro období 2021+ vyvolávají na straně zemědělců velké obavy, které zaznívají téměř ze všech zemí unie. Ty plynou zejména z plánů EU ve vztahu k jednotlivým strategiím a také z nižšího rozpočtu na SZP. To vše je navíc umocněno tím, že i přes opakované požadavky dosud nebyly nezveřejněny žádné dopadové studie, které by ukázaly, s čím se budou muset farmáři vypořádat a na co se mají připravit. Dosavadní mlčení Evropské komise nyní prolomila dílčí zpráva Společného výzkumného centra (JRC), která obavy potvrzuje.

Zpráva uvádí, že bez ohledu na scénáře bude dopad obou strategií (Farm to Fork a Biodiversita) znamenat nebývalé snížení výrobní kapacity EU a příjmů zemědělců. Očekává se, že všechna odvětví vykážou pokles výroby o 5 až 15 %, přičemž nejvíce bude zasaženo odvětví živočišné výroby. Tento vývoj výroby povede ke snížení vývozních kapacit u obilovin, vepřového a drůbežího masa a ke zhoršení obchodního deficitu u olejnin, ovoce a zeleniny, hovězího, ovčího a kozího masa. Současně se odhaduje, že ceny budou růst přibližně o 10 % s negativním dopadem na příjmy většiny zemědělců.

Zpráva sice na jedné straně konstatuje, že obě zmíněné strategie pomohou dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělského sektoru o 28,4 procenta, ale zároveň více než polovina očekávaného snížení emisí bude smazána tím, že se výroba potravin přesune do třetích zemí, odkud se potraviny budou následně dovážet.

V tiskové zprávě zastřešující zemědělské organizace Copa Cogeca uvádí, že závěry této studie by měly zúčastněné strany posunout za hranice zemědělské komunity, neboť tato politika může přinést dalekosáhlé důsledky pro potravinovou autonomii členských států EU a spotřebitelské ceny s významným dopadem do evropského zemědělství.

Společné výzkumné středisko (Joint Research Center) je vědecká služba Evropské komise, která zaměstnává vědecké pracovníky k provádění výzkumu s cílem poskytovat nezávislé vědecké poradenství a podporu politiky EU. Posláním střediska je podpora tvorbu politiky EU nezávislými a podloženými vědeckými doporučeními.