Změna úředních hodin na všech regionálních pracovištích SZIF

Od 1. července 2017 došlo ke změně úřední doby na všech regionálních pracovištích SZIF:

Pondělí a středa 7:30 - 16:30
Úterý, čtvrtek a pátek termín dohodou

V úterý, čtvrtek a pátek je nutno se na konkrétní hodině návštěvy s pracovníky Regionálních odborů SZIF dohodnout. Telefonické kontakty, na kterých si lze tuto schůzku domluvit, jsou uvedeny na webových stránkách SZIF.

Úřední hodiny Oddělení příjmu žádostí a LPIS se v době příjmu Jednotné žádosti (10. dubna - 10. června) nemění:

Pondělí a středa 7:30 - 16:30
Úterý a čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 13:00