Změna MP č. 5/2016

Změna MP č. 5/2016

Datum: 
24. Březen 2021

Metodický pokyn č. 5/2016, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu (č. j. 61012/2016-MZE-17252) se od 1.1.2021 mění - viz. příloha