Zemědělské subjekty hospodařící v bezprostředním příhraničí

Komplexní informace platné od 14. dubna 2020 od 0:00

English English version

Vstup na území ČR je povolen vlastníkům zemědělských podniků a jejich zaměstnancům k vykonání nezbytných činností v rámci zemědělského hospodaření na území ČR vykonávané v bezprostřední blízkosti státní hranice.

Bezprostřední vzdáleností se rozumí vzdálenost, která je obvyklým způsobem dosažitelná zemědělským strojem, který jede po vlastní ose, maximálně do vzdálenosti 10 km vzdušnou čarou od státní hranice.

Osoba překračující státní hranici zemědělským strojem za účelem zemědělského hospodaření musí prokázat vlastnictví zemědělské půdy v bezprostřední blízkosti státní hranice nebo jiný uživatelský vztah k ní (“nájem”), případně důvod vykonání činnosti ve vztahu k chovu hospodářských zvířat apod., výpisem z Katastru nemovitostí prokazujícím vlastnický titul nebo jiným dokumentem prokazujícím uživatelský vztah k zemědělské půdě a, v případě zaměstnanců překračujících státní hranici zemědělským strojem, též kopií smlouvy o pracovněprávním vztahu.

K překračování hranice lze využívat i tzv. pendlerské přechody.

Pokud je pozemek na obou stranách hranice, mohou překračovat hranice na libovolném místě, kde příroda a zátarasy dovolí (nesmí je traktorem ani jinak odstraňovat/posouvat apod.)., a to i přes hraniční přechody, které nejsou v provozu.

Překračování státní hranice je umožněno pro zemědělce a jejich zaměstnance při pohybu se zemědělským strojem, a to jen za účelem provedení nezbytné činnosti. Musí se jednat pouze o činnost úzce spojenou s výkonem zemědělské činnosti, za podmínky, že po vykonání práce se zemědělec nebo jeho zaměstnanec vrací neprodleně zpět.

Zemědělec nebo jeho zaměstnanec nemusí podstoupit povinnou nařízenou karanténu. Nicméně má povinnost na území sousedního státu pouze vykonat práci a navrátit se zpět; na území musí zůstat méně než 24 hodin (to znamená, že na území nepřenocuje) a při pobytu na území ČR je povinen řídit se opatřeními v rámci boje proti nákaze COVID-19 (zejména povinnost omezení přímého osobního kontaktu na cizím území, zakrytí nosu a úst).

Dokumenty ke vstupu:

  • Traktor, jiný zemědělský stroj s příslušným osvědčením o registraci a doklad o vlastnictví nebo jiném vztahu k pozemku (chov, zemědělská půda), v případě zaměstnance doloží např. pracovní smlouvu.
Stejná pravidla platí i pro výkon zemědělské činnosti na území sousedního státu. Pozor na případné restrikce ze strany sousedních států (zejména Polsko, Slovensko).

Zemědělské subjekty od 14. 4. 2020 (CZ)

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR