Zemědělci již dostali 100 % mimořádné podpory, celkem 831 milionů korun, kterou jim zajistilo Ministerstvo zemědělství

CmDocument (szif.cz)

Veškerou mimořádnou podporu už stihla zemědělcům vyplatit platební agentura Ministerstva zemědělství – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Kladně bylo vyřízeno více než 2,5 tisíce žádostí. Chovatelům prasat, drůbeže a dojnic i pěstitelům brambor a jablek byly odeslány na účty peníze v celkové výši 831 milionů korun. Podpora je určená zemědělským odvětvím, která jsou nyní v obtížné situaci. Posílit soběstačnost našeho zemědělství, zajistit potraviny pro obyvatele a podpořit citlivé sektory, které jsou ohrožené vysokými vstupními náklady jako je růst cen energií, krmiv a pohonných hmot – to je cíl mimořádné podpory ve výši 831 milionů korun poskytnutých z národního i evropského rozpočtu. SZIF už stihl vyřídit 100 % žádostí, konkrétně 2 559. „Chtěli jsme peníze poslat zemědělcům co nejdříve, aby mohli pokračovat v hospodaření i v době, kdy jim rostou náklady za energie. Vydávání rozhodnutí o udělení podpory zahájil SZIF 25. srpna. Během krátké doby se nám podařilo vyřídit a odeslat kladná rozhodnutí i samotnou finanční podporu. Všechny mimořádné dotace jsme zemědělcům poslali na účty podle plánu do konce září,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Kladně byly vyřízeny žádosti chovatelů dojnic (1 431 žádostí na cca 352 tisíc zvířat), chovatelů prasnic (230 žádostí na cca 81 tisíc kusů zvířat), chovatelů kuřat na maso (116 žádostí na cca 38 milionů kusů zvířat). Kladné vyjádření získalo celkem 227 žádostí od pěstitelů jablek (na 5 398 hektarů jabloňových sadů) a 555 od pěstitelů konzumních brambor (na 9 702 hektarů polí). Sazby a rozdělení podpory SAZBA CELKOVÁ ČÁSTKA na chov prasnic 4 167,13 Kč/ks 334,43 mil. Kč na chov kuřat chovaných na maso 5,41 Kč/ks 206,70 mil. Kč na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka 400 Kč/ks 140,63 mil. Kč pro pěstitele jablek 17 931,62 Kč/ha 100 mil. Kč pro pěstitele konzumních brambor 5 152,82 Kč/ha 50 mil. Kč Podmínkou pro získání podpory bylo u chovatelů prasat a dojnic například zpracování části vyprodukované kejdy v bioplynové stanici. V případě pěstitelů jablek mohli o podporu žádat ti, kteří svoje ovocné sady obhospodařují šetrným způsobem v režimu takzvané integrované produkce nebo ekologického zemědělství. Celková částka mimořádné podpory se skládá z národních zdrojů, konkrétně jde o 554 milionů korun. Dalších 277 milionů korun pochází z evropských zdrojů. Zájemci mohli o mimořádnou podporu žádat od 20. června do 30. června, kdy MZe otevřelo příjem žádostí. V souladu s evropskými pravidly, za součinnosti MZe, zajistil SZIF odeslání peněz na účty žadatelů do 30. září 2022. Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství