ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI

Vážení přátelé,

na základě dotazu zasílám bližší informace k výjímce vztahující se na -"zásah vyšší moci" - Jednotná žádost - ekologické zemědělství.

Zásah vyšší moci je nutno nahlásit na SZIF nejpozději do 15ti pracovních dnů ode dne, kdy tak můžete učinit, tzn., že například v případě jarních mrazíků, krupobití apod.  je nutné podat hlášení do 15ti pracovních dnů - ne ode dne, kdy událost nastala, ale ode dne, kdy jste zjistili, že opravdu již z úrody nic nebude (např. čekali jste, zda se porost vzpamatuje a do jaké míry - bohužel se porost po události  nevzpamatoval). Po té je potřeba bezodkladně napsat hlášení vyšší moci, přidat příslušné přílohy a odevzdat na SZIF. Upozorňuji na možnost přiložení protokolu z místního šetření (můžete požádat např. starostu obce, úředníka z životního prostředí, aby s Vámi porost prošel a potvrdil do protokolu, že k události skutečně došlo).

V příloze zasílám metodiku MZe - na straně 17, bod 7.1. je vše popsáno. Současně přikládám formulář žádosti.

Kdyby Vám nebylo cokoli jasné - pokusím se s Vámi problém vyřešit.

Hana Řehořková

Objednávky meteorologických a klimatologických dat

Instrukce pro vyplnění objednávkového formuláře

Soubory ke stažení:

Vzor objednávky

Vzor objednávky pro studentské práce