Zápis ze 122. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 12. 2020 on-line