Zákonná povinnost - hlášení termínů sečí

Určitě se k Vám donesla zpráva, že máte zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb, že se chystáte dělat seč. Podle zákona o myslivosti - pokud tak neučiníte, je pokuta 30 - 40 tis. Kč.  Takže - pozor na to.

ČZU v Praze vytvořila aplikaci, kde se můžete zaregistrovat a kde můžete seče hlásit. Tato aplikace tam byla již vloni - zatím nebyla moc využívána - vcelku oprávněně se zemědělci obávali, aby sami sebe zbytečně "nepráskali". Bohužel letošní rok už na tuto aplikaci upozorňuje i SZIF. To znamená, že SZIF by mohl mít zájem provádět kontroly, zda a  jak hlásíme seče a jestli tedy neporušujeme zákon.

Doporučuji Vám tedy tuto aplikaci využívat - ale musíte si dávat pozor, abyste omylem nenahlásili seč, která není v souladu s dotačním managementem dotčeného pozemku. SZIF můžel kontrolovat, jak dodržujete termíny seče. Mohl by se z toho stát nový  nástroj křížové kontroly dodržování termínů seče.

Na druhou stranu - pokud nahlásíte seč a naučiníte ji (například z důvodu počasí) - nemůžete být za to trestáni (samozřejmě pokud se nejedná o nedodržení nějakého zákonného termínu).  Doporučuji proto raději hlásit častěji a předejít možným kontrolám i střetům.

Hana Řehořková