Zákaz vakcinace proti IBR


Od 21. dubna 2021 vejde v platnost nová evropská legislativa týkající se nákaz a zdraví zvířat (Nařízení EP a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat). Na tento přímo použitelný předpis navazuje několik prováděcích rozhodnutí a nařízení, kterými se mění podmínky přístupu k IBR. Naprosto zásadní změnou je zejména to, že se zakazuje vakcinace proti IBR. Výjimkou bude pouze vakcinace v případě výskytu ohniska IBR (reinfekce v hospodářství). Dále dochází k zpřísnění přístupu k pozastavení statutu IBR prostého hospodářství či úpravě podmínek pro přesouvání skotu do IBR prostých hospodářství.

V případě nařízené vakcinace bude možné takto vakcinovaná zvířata přemístit v rámci ČR jen přímo na jatky či do jiného členského státu/oblasti nebo třetí země pouze tam, kde neplatí zákaz očkování.

Změna podmínek pro udržení statusu v hospodářství (zařízení):

• status se pozastavuje při podezření na IBR nebo neplnění podmínek statusu
• při zjištění pozitivního případu se status nepozastavuje, ale odebírá
• pokud nejsou plněny podmínky statusu po stanovenou dobu (30 dní) status se odebírá
• odlišné podmínky pro obnovení a statusu opětovného získání statusu
• zákaz vakcinace proti IBR
• nutná důsledná přesná evidence vakcinovaných zvířat

Změna podmínek pro přesuny zvířat (obchodování, dovoz):

• do zařízení pouze skot neočkovaný proti IBR
• do zařízení pouze skot ze zařízení IBR prostých nebo před vstupem karanténa a negativní sérologické vyšetření
• zárodečné produkty pouze ze zařízení prostých IBR nebo ze schválených zařízení zacházejících se zárodečnými produkty

Celoplošný monitoring IBR bude nadále pokračovat podle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2021.

Podrobnosti shrnuje přiložená prezentace:

Prezentace IBR.pdf, 477 kB  
Nová legislativa EU ve vztahu k IBR
 
15.04.2021,  Kamil Malát