Zabezpečení přístup k aplikacím MZe (TLS) - vypnutí starých verzí k 1.10.2023

MZe s ohledem na vyšší zabezpečení komunikace připravuje vypnutí protokolu TLS 1.0 a 1.1. Uvedená změna se týká celého portálu eagri.cz. U aplikací (LPIS, IZR, Regist vinic, RDM aj.) přístupných z internetových prohlížečů (Firefox, Chrome, Edge) není předpoklad v jakémkoliv omezení v používání ze strany uživatelů. Problémy mohou nastat v odborných SW, které komunikují s prostředí Portálu farmáře MZe prostřednictvím webových služeb. Jedná o přístup z různých odborných programů pro zemědělce, poradce, osivářské firmy, ekonomických nebo skladových systémů. Tyto SW mohou mít s vypnutím protokolu TLS 1.0 a 1.1 problém. Žádáme tak dodavatele SW, které využívá webové služby na PF MZe, aby si ověřili, že jejich SW je na vypnutí protokolu TLS 1.0 a 1.1 připraven. Testovací prostředí PF MZe je v současné době přístupné pouze protokoly TLS 1.2 a 1.3. Je tedy možné ověřit, že SW je připraven na omezení připravené na produkčním prostředí. V případě dotazů prosím kontaktujte helpdesk@mze.cz