Webináře k SZP 2023 – 2027 a přehledy osiv pro vybrané intervence

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 15. února 2023 Ministerstvo zemědělství realizovalo informační webinář k přímým platbám (I. pilíř) a environmentálním intervencím (II. pilíř) Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023–2027 před podáním Jednotné žádosti v roce 2023 určený pro zemědělské podnikatele.
Záměrem bylo poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Webinář byl nahráván a jeho záznam je možné zhlédnout na: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/zaznam-webinare-ke-spolecne-zemedelske.html

Obsah a stopáž videa je následující:

  • I. pilíř prezentace (0:03:10 – 1:05:10)
  • I. pilíř diskuse / dotazy (1:05:30 – 1:48:00)
  • II. pilíř prezentace (1:49:30 – 3:20:20)
  • II. pilíř diskuse / dotazy (3:21:00 – 3:42:20)

 

Ve dnech 28. února, 1., 7., 8., 15., 22., 28., 29. března budou následovat další webináře na stejné téma.
Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou opět gestoři intervencí z Ministerstva zemědělství.
Pro bližší informace sledujte | agronavigátor (agronavigator.cz)

Další videa budou následovat, proto sledujte Základní informace (Dotace, eAGRI).

Přehled osiv pro vybrané intervence

Chtěli bychom Vás dále informovat, že dne 21. 2. 2023 byl vydán přehled osiv pro vybrané intervence. Na tomto odkazu naleznete přehledy osiv pro přímé platby a intervence Agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.

S pozdravem


 

           

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz