Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2021

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru zemědělských registrů Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2021. Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. Příjem projektů bude probíhat do 8. února 2021. Celková alokace dotačního programu 9.F.m. pro rok 2021 je 15 mil. Kč. Příloha: 

Plný text - Výzva k podávání projektů pro DP 9.F.m