Vysvětlení problematiky střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek ze strany žadatelů o dotace