Výklad Ministerstva pro místní rozvoj k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020

Výklad Ministerstva pro místní rozvoj k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020 (verze 4, březen 2017) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení (verze 2 účinné od 1. 5. 2017) OP Rybářství 2014 – 2020.
Na základě proběhlých seminářů pro žadatele a příjemce k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020 (verze 4, březen 2017) ŘO OP Rybářství zveřejňuje výklad Ministerstva pro místní rozvoj k zákazu vyzývat opakovaně stejný okruh dodavatelů a konceptu jedné veřejné zakázky.
Příloha:
Výklad k MP zakázky (verze 4) a k Pravidlům (verze 2)