Výjimka na konvenční bílkovinná krmiva pro prasata a drůbež

Na základě NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1450 ze dne 27. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání konvenčního bílkovinného krmiva v ekologické živočišné výrobě v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu, lze podat žádost o výjimku na užití do 5 % konvenčního bílkovinného krmiva také pro starší kategorie prasat a drůbeže s platností do 24. února 2023.