Vyhodnocení žádostí o dotaci na podporu NNO pro rok 2024