Vybraná metodická pravidla aktualizace LPIS

Stručné shrnutí metodických pravidel aktualizace LPIS: