V několika evropských zemích se vyskytuje vzteklina, po 7 letech se objevila na Slovensku

Stání veterinární správa (SVS) zaznamenala během října a listopadu 2022 nové případy vztekliny v několika evropských zemích včetně sousedního Slovenska. Nákaza se objevila také ve Francii, Maďarsku, Rumunsku a Moldavsku. Na Slovensku byla nákaza potvrzena u jezevce v obci Jabloň v okrese Humenné na severovýchodě země a ve Francii se vyskytl pes nakažený vzteklinou poblíž Paříže. Vzteklina představuje nebezpečnou nákazu, proto SVS trvale sleduje nákazovou situaci, zejména pak v sousedních státech. Česká republika je od roku 2004 mezinárodně uznávaná jako země prostá vztekliny.

Výše zmíněný nakažený jezevec byl nalezen u slovenských hranic s Polskem a Ukrajinou. U zvířete byly pozorovány změny chování, proto bylo odstřeleno a zasláno k vyšetření, které vzteklinu potvrdilo. Na Slovensku byl přitom případ vztekliny naposledy potvrzen v roce 2015. 

Ve Francii se jednalo o výskyt onemocnění u čtyřletého psa umístěného do útulku na předměstí Paříže. První příznaky se u zvířete objevily 19. října a 25. října pes uhynul. Po celou dobu infekčnosti zůstal pes v útulku izolován ve svém boxu. Žádné jiné zvíře v útulku nevykazovalo příznaky vztekliny. S největší pravděpodobností se jednalo o psa, který byl nelegálně dovezen z Maroka. U psa se nákaza ve Francii objevila po 7 letech. Naopak příznivá zpráva přišla z Polska, které nevykazuje druhý měsíc žádný výskyt vztekliny. Nejrozšířenější je vzteklina v Africe a Asii, nejrizikovější pro přenos nákazy jsou importy nemocných zvířat z těchto oblastí.

Vzteklina patří mezi nebezpečné nákazy, které jsou povinně hlášeny všemi členskými státy EU. V ČR je dlouhodobě prováděn plošný monitoring vztekliny u lišek, a to na celém území ČR; vyšetřují se 4 lišky (nebo psíci mývalovití) na 100 km², přednostně zvířata uhynulá nebo utracená, případně ulovená. Počet lišek vyšetřených na vzteklinu činí k 31. 10. letošního roku téměř 2300, všechny případy byly negativní.

I nadále také platí povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po poranění. Počet zvířat klinicky vyšetřených po poranění člověka za první pololetí 2022 je více než 700. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by zvíře vykazovalo klinické příznaky onemocnění. Zda jsou psi očkovaní proti vzteklině, je dlouhodobě součástí kontrol veterinárních inspektorů v chovech psů. Poslední případ vztekliny v ČR byl u lišky zaznamenán před 20 lety. Příznivá nákazová situace zajistila od roku 2004 pro ČR status země prosté vztekliny.

I vzhledem k aktuální nákazové situaci v některých zemích SVS upozorňuje, že při případných přesunech psů a dalších vůči vzteklině vnímavých druhů zvířat, ať už se jedná o přesuny obchodního či neobchodního rázu, je bezpodmínečně nutné dodržovat platné předpisy a zásady bezpečnosti, a to zejména pokud jde o očkování proti vzteklině.

Vzteklina je onemocnění přenosné na všechny teplokrevné živočichy, přenáší se přímým kontaktem, nejčastěji pokousáním infikovaným zvířetem. Základním příznakem je změna chování zvířete – často agresivita, ztráta plachosti a zvýšená dráždivost.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS