V návaznosti na nekorektní komunikaci ze strany ASZ o neposkytování zálohových plateb v rámci BISS v letošním roce uvádíme fakta na pravou míru