Úřední kontroly dovozů ekologických potravin a krmiv z některých třetích zem

Pracovní dokument GŘ AGRI o dodatečných úředních kontrolách BIO produktů pocházejících z Číny, Indie, Paraguaye, Peru, Kazachstánu a Turecka od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

DG AGRI Working document