Účinky sociálních farem - vědecký výzkum o přínosech sociálních farem pro klienty

Účinky sociálních farem - vědecký výzkum o přínosech sociálních farem pro klienty

Publikace, kterou držíte v ruce, patří do souboru celkem čtyř zahraničních textů, které byly vybrány k překladu do češtiny z široké škály zahraniční literatury a které z různých aspektů pojednávají o sociálním zemědělství/podnikání.

Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-7434-591-3

Tato publikace je součástí souboru textů, které vznikly překladem a doplněním vybraných zahraničních materiálů. Jejím cílem je napomoci rozvoji sociálního zemědělství v ČR, představit dílčí problematiky (v tuzemské literatuře zatím ne příliš prezentované) a inspirativní příklady z praxe u nás i v zahraničí.

Zpracovaný materiál by měl také ukázat význam mimoprodukčních funkcí zemědělských farem, které by v našem venkovském prostředí mohly přispět ke zkvalitňování života zranitelných skupin obyvatelstva.

Přílohy