TERMÍN PRO PODÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY ZA ROK 2016

Dovolujeme si Vás upozornit, že Ti z Vás, kdo žádali o dotaci v rámci 1. kola (říjen 2015) a 2. kola (duben 2016) PRV o nějaké z investičních opatření a mají již proplaceno tj. peníze doma na účtu, mají do 31.7.2017 povinnost podat tzv. monitorovací zprávu za rok 2016.

Pokud by měl proplaceno i někdo z 3. kola (říjen 2016), pak se ho to týká také. (Poznámka - nikdo takový ale zřejmě neexistuje vzhledem k tomu, že SZIF teprve na konci června spustil podpisy Dohod.)

Povinnost se týká i všech mladých zemědělců, kteří žádali v 2. kole v opatření 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců. Ti navíc dokládají kromě monitorovací zprávy za rok 2016 ještě přehled výsledků podnikatelského plánu a formulář stanovení standardní produkce.

Podání výše uvedených dokladů se provádí přes Portál farmáře SZIF.