Tepelný stres během březosti telatům škodí

O tom, že vysoké teploty skotu nesvědčí, není třeba dlouze polemizovat. Se stoupající venkovní teplotou musí zvířata využívat svou metabolickou energii na produkci nebo uvolňování tepla, čímž se snižuje množství energie, které je k dispozici pro ostatní tělesné funkce. To nejčastěji vede k poklesu produkce a zhoršení reprodukce. Nyní však vědci přišli se zjištěním, že vysoké teploty mají negativní vliv i na telata, jenž se narodila matkám, které trpěly tepelným stresem v pozdní fázi březosti. Díky horšímu vstřebávání protilátek z mleziva mají méně vyvinutý imunitní systém, mají nižší porodní hmotnost a taktéž vývoj jejich orgánů zaostává.

Vědci porovnávali potomstvo krav vystavených extrémnímu horku na Floridě během posledních týdnů březosti s telaty krav, které byly v tomto období ochlazovány. Telata z první skupiny byla lehčí než telata z druhé skupiny a také jejich orgány, jako je srdce, játra, ledviny či brzlík a slezina, byly menší. Ve střevech těchto telat byl navíc nalezen vyšší počet odumřelých buněk.

Vědci se domnívají, že nižší porodní hmotnost a menší orgány souvisí se zhoršenou funkcí placenty a kratší dobou březosti. V důsledku toho jsou telata méně vyvinutá. Navíc v důsledku menší sleziny a brzlíku funguje imunitní systém hůře, což má za následek větší pravděpodobnost onemocnění a smrti. Vědci mají podezření, že na nižší odolnosti telat hraje roli i odumírání střevních buněk. Výsledkem je, že telata méně účinně vstřebávají protilátky z kolostra, což je jediný způsob, jak si v prvních hodinách po porodu vybudovat imunitu.

Vědci se domnívají, že tepelný stres během březosti je také dlouhodobě negativní pro zdraví a růst telat. Jejich rada je tedy zcela zřejmá: zajistěte, aby byly v horkých dnech ochlazovány i krávy, které jsou v poslední fázi březosti.