SZIF vyplácí doplatek k Jednotné platbě na plochu

CmDocument (szif.cz)

SZIF vyplácí doplatek k Jednotné platbě na plochu Praha 2. prosince 2022 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal vyplácet doplatek k nejrozšířenější zemědělské dotaci – SAPS. Rozhodnutí se zálohou ve výši 70 % fond vydával od 17. října. Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 213,91 korun na hektar. Na zálohách a doplatcích Fond mezi žadatele rozdělí přes 11,4 miliardy korun. „Pro zjednodušení administrace a výplaty bez zbytečného odkladu jsme letos vydali pouze jedno rozhodnutí - na zálohu i následný doplatek,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor. SZIF vyplatí většině žadatelů doplatky v průběhu prosince. Současně zahájil SZIF vydávání bez zálohových rozhodnutí žadatelům, kterým dosud nebylo vydáno rozhodnutí se zálohou. Letos bylo podáno více než třicet jedna tisíc žádostí. K dnešnímu dni fond vydal přes 29 tisíc zálohových rozhodnutí a zemědělci dostali přes 7,4 miliardy korun. Jednotná platba na plochu je nejrozšířenější zemědělská dotace. Z dotačních titulů se proto vyplácí jako první. Zemědělci o ni mohou požádat v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. Miroslav Bína tiskový mluvčí e-mail: press@szif.cz mobil: +420 733 696 550 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Více informací na www.szif.cz Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz