SZIF rozdělí přes 537 milionů korun na bílkovinné plodiny, brambory a chmel

Tisková zpráva MZe