SZIF připravuje nový systém kontrol, bude založený na datech z družic