Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) - telata masného typu.

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) - telata masného typu.
Mezi 6 578 žadatelů o dotaci se rozdělí přes 604,7 milionů korun. Aktuální sazba je
7 809,80 korun na velkou dobytčí jednotku (VDJ). Podpora se vztahuje na telata
narozená v období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022.

Matkou telete, na které byla požadována zvláštní podpora, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka. Současně otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků.

O podporu na telata masného typu (minimálně na 1 tele, 0,4 VDJ) může žádat fyzická nebo právnická osoba, která na hospodářství registrovaném v evidenci vykáže narození telete v určeném časovém období. Žadatel dále vykáže veškerou užívanou zemědělskou půdu a celoročně musí dodržovat podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance). 

Celá zpráva zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/zpravy_o_fondu/tiskove_zpravy/1672988814057.pdf