Stanovisko MZe (SZPI a SVS) k přístupu označování místa původu potravin ke dni 1. 1. 2023

Na trhu s potravinami se vyskytují případy, kdy potravina informací na etiketě naznačuje původ výrobku z určitého místa, avšak ve skutečnosti byla potravina vyrobena na jiném místě, o kterém není spotřebitel informován.

Více informací viz příloha.

Přílohy