Spuštění Portálu farmáře pro 2. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 - 2027