Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec