Sociální zemědělství

Sociální zemědělství propojuje zemědělský a sociální sektor. Představuje možnosti integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných osob do společnosti prostřednictvím zaměstnávání, služeb rehabilitační a terapeutické péče (sociálních služeb), volnočasových a vzdělávacích aktivit v prostředí zemědělských farem a dalších organizací účelně působících při vytváření zdravých komunit ve venkovském prostředí. Koncept sociálního zemědělství rozvíjí a inovuje zemědělskou produkční oblast o její další složky a podporuje ostatní subjekty působící ve venkovských oblastech v diverzifikaci jejich činností.

Sociální zemědělství je v České republice realizováno již několik let na mnoha zemědělských farmách, často ve spolupráci s nevládními organizacemi, které také stojí v počátcích rozvoje tohoto konceptu v ČR. V současnosti koncept sociálního zemědělství dostává stále větší pozornost díky finančním i nefinančním podporám zemědělského sektoru i osvěty u veřejnosti, protože je tato praxe rozpoznána jako přínosná a s velkým potenciálem pro společnost i venkovský prostor. Na Ministerstvu zemědělství byla zřízena Pracovní komise sociálního zemědělství, která si klade za cíl této oblasti hledat podporu a usnadnění rozvoje.