Seznam oborů vzdělání uznávaných Ministerstvem zemědělství jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023)

Seznam oborů vzdělání uznávaných Ministerstvem zemědělství jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023)

 

3.4.2023

Za účelem informování žadatelů hodlajících podat Jednotnou žádost pro rok 2023 zveřejňuje Ministerstvo zemědělství seznam oborů vzdělání s kódy, které budou uznávány jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023).

Od roku 2023 zavádí Ministerstvo zemědělství novou podmínku pro poskytnutí Doplňkové podpory příjmu pro mladé zemědělce, kterou je doložení alespoň minimální zemědělské kvalifikace. Tato podmínka se týká žadatelů, kteří podají v roce 2023 žádost o tuto platbu poprvé. Zemědělskou kvalifikaci lze splnit získáním zemědělského vzdělání nejméně na úrovni středního vzdělání s výučním listem ve vybraném zemědělském oboru vzdělání na úrovni (H), popř. v oboru zaměřeném na veterinářství, nebo absolvováním rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon obecných zemědělských činností v rozsahu nejméně 300 hodin nebo doložením osvědčení o získání 3 vybraných profesních kvalifikací, minimálně v kvalifikační úrovni EQF 3, s vazbou k některému zemědělskému nebo veterinárnímu povolání. Pro absolventy zemědělských a veterinárních škol je stěžejní kód absolvovaného oboru. V případě nejasností v prokazování minimální zemědělské kvalifikace rozhoduje o uznání minimální zemědělské kvalifikace Ministerstvo zemědělství, Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání.

Přílohy