Seminář o udržitelném hospodaření dne 13. 1. 2023

Seminář o udržitelném hospodaření dne 13. 1. 2023, který sice bude fyzicky probíhat v Plzni, bude ale možná i on-line přítomnost.

Většina příspěvků bude prezentována zemědělci, kteří s udržitelným hospodařením mají praktickou zkušenost (např. design a optimalizace osevních sledů, management pěstování meziplodin a další). Věřím tedy, že i pro vás budou jejich zkušenosti přínosné.

Hlavní přednášející:
Petr Sýs - Statek Novotinky - Regenerativní zemědělství, převážně rostlinná výroba, 990 ha
Tomáš Fajmon  - Ekologická farma se zaměřením na mléčný skot, 180 ha
Czech Organics s.r.o.

K jednotlivým tématům bude připraven i krátký komentář, jak se jich bude týkat nová Společná zemědělská politika a s ní spojené dotace.
Dále budou představeny možnosti dotací pro zemědělce od Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Plzeňského kraje.

Bližší informace o programu a přihlášku naleznete zde nebo na stránkách www.bip.cz/seminar