"Ruce od hlíny" aneb průvodce pěstováním rostlin a chovem zvířat ve školách

"Ruce od hlíny" aneb průvodce pěstováním rostlin a chovem zvířat ve školách

Publikace, kterou držíte v ruce, patří do souboru celkem čtyř zahraničních textů, které byly vybrány k překladu do češtiny z široké škály zahraniční literatury a které z různých aspektů pojednávají o sociálním zemědělství/podnikání.

Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-7434-594-4

Tato publikace je součástí souboru textů, které vznikly překladem a doplněním vybraných zahraničních materiálů. Jejím cílem je napomoci rozvoji sociálního zemědělství/podnikání, představit dílčí problematiky v našem jazyce a obohatit ho o problémy v literatuře zatím méně rozebrané. Téma odkazuje i na možnosti propojení s různými dotačními tituly (například s Programem rozvoje venkova). Upozorňuje na zahraniční ekvivalenty, coby významné nástroje rozvoje zemědělství a venkovského prostoru, včetně složek spadajících do konceptu sociálního zemědělství.