Repelentní přípravek pro KBTPM v systému ekologického zemědělství

Informace pro žadatele o dotaci 20. D. d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu dle Zásad MZe.
Za účelem zlepšení životních podmínek krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka, je podporováno jejich ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu v letním období. Pokud jsou chovy zapojeny do systému ekologického zemědělství, je třeba používat přípravky, které jsou pro systém ekologického zemědělství povoleny.
Chovatelé, kteří podali předběžnou žádost o dotační titul 20. D. d, mají od letošního roku možnost, zakoupit repelent povolený pro EZ v České republice. Jedná se o přípravek Insect Blocker organic od firmy Schopf, jehož registraci a dovoz a do ČR v loňském roce inicioval PRO-BIO svaz ekologických zemědělců ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s.
Přípravek je ohlášený pod číslem MZDR 26505/2019/OBP a je uveden ve veřejné části Registru chemických látek a prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/Biocid/Detail/823036

 Nabidka_repelent_20.D.d_EZ.pdf (541530)

CZ_Product information Insect Blocker organic.pdf (315341)