„Regiony sobě“ – inspirativní databáze pro zvídavé turisty v ČR

Významný partner Celostátní sítě pro venkov připravil na podporu lokální ekonomiky unikátní webové stránky, které si kladou za cíl propojit lokání nabídku podnikatelů se zákaznickými preferencemi místních spotřebitelů a zájmem návštěvníků jednotlivých regionů.

Rok 2020 se cestovatelsky zřejmě ponese (i s ohledem na aktuální situaci) v duchu poznávání českých „luhů a hájů" a spuštěné webové stránky https://www.regionysobe.cz nabízí celou řadu odkazů na drobné regionální producenty v jednotlivých krajích České republiky. Zájemci si podle své konkrétní představy mohou nalézt v jednotlivých regionech typy podniků, které jsou zaměřeny na potraviny a přírodní produkty, řemesla, rukodělné výrobky, nabízí různé služby, stravování a ubytování nebo zvou zájemce do svých regionálních obchodů a prodejen. Vyhledávání jim umožní interaktivní mapka s vyznačenými typy podniků.

webové stránky projektu

 

Podnikatele z této databáze je možné podpořit i nákupem voucheru, prostřednictvím kterého si zájemce službu nebo produkt předplatí a vyčerpá jej v době, která mu bude vyhovovat. Detailnější informace jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.   

 Na toulkách po české krajině je možné ale objevit i další farmy či firmy, které nabízí návštěvníkům zajímavé výrobky či služby. Řada těchto podniků čerpala dotační prostředky z Programu rozvoje venkova, prostřednictvím kterých zlepšila podmínky pro své hospodaření. Namátkou je možno jmenovat například kozí farmu Nový Dvůr mezi obcemi Zahrádky a Sosnová u České Lípy. Žadatelka původně zakoupila chátrající zemědělskou usedlost za účelem rekreace, ale nakonec za pomoci dotací zchátralou usedlost postupně přebudovala na kozí farmu, kde prodává kozí mléko a další produkty jako tvaroh a sýry. Statek je také prostorem pro setkávání umělců díky výtvarnému ateliéru a různým výstavám.

02

 

Mnohé z regionálních zemědělských podniků nabízí tzv. prodej ze dvora, tedy možnost zakoupit jejich farmářské produkty přímo v daném podniku.

Dalším zajímavým zdrojem informací o regionálních produktech a službách, které získaly značku kvalitního regionálního produktu, je možno získat například na webových stránkách Asociace regionálních značek  nebo na stránkách Regionálních potravin.  

Ať se však místní obyvatelé či návštěvníci přijíždějící do jednotlivých regionů rozhodnou využít jakýkoliv zdroj informací o lokálních producentech zboží či služeb, přinese nákup místních produktů oboustranný prospěch a užitek – zákazník získá zajímavý a kvalitní regionální výrobek (často velmi originální vzhledově či chuťově) a lokální výrobce získá nezbytné prostředky pro svůj další rozvoj. 

03

 

Poznámka: ilustrační foto v článku – zdroj CSV