Projekt "Vzdělávání praxí"

Dovoluji se Vás upozornit na zajímavý projekt, který realizuje Fond dalšího vzdělávání - příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem  Vzdělávání v praci a  který je spolufinancován  z Evropského sociálního fondu a trvá do února 2019.

Jak vše probíhá?

Zájemci se zaregistrují do Databáze, v které vypíší své podmínky, které by měl uchazeč o zaměstnání splňovat. Od této chvíle funguje Vaše nabídka jako inzerát a mohou se k ní přihlašovat potenciální zaměstnanci. Ty si můžete zvát na pohovory, a vybrat tak nejlepšího kandidáta. V případě, že se pro některého z nich rozhodnete, je uzavřena Smlouva o zajištění vzdělávání praxí (tu podepíšete Vy, účastník programu a zástupci Fondu dalšího vzdělávání). Po skončení vzdělávání Vám jsou kompenzovány náklady, které jste vynaložili (více informací pro oblast zemědělství naleznete v příloze).

Jak dlouho vzdělávání praxí trvá?

Přesný počet hodin vzdělávání praxí se různí a je definován dle konkrétní pozice (obecně je to 1 – 6 měsíců). Vy sami se s účastníkem dohodnete na přesném harmonogramu. A nakonec dojde ke kompenzaci nákladů, které jsou se vzděláváním praxí spojené.

Co můžete získat?

V případě spokojenosti můžete danou osobu zaměstnat a navázat s ní dlouhodobý pracovní vztah. Nejvyšší náklady, které s sebou nese zapracování nového zaměstnance, se vám tedy sníží, a zkušební dobu můžete využít efektivněji, protože váš nový zaměstnanec již nebude zcela nový.

Více informací naleznete v přílohách tohoto mailu, na: www.vzdelavanipraxi.cz, v případě zájmu můžete kontaktovat paní Kamilu Rottovou na tel. 778 728 833 nebo e-mailu: kamila.rottova@fdv.cz.

Zkušenosti našeho člena pana Ing. Petra Macháčka:

"Dobrý den, mám  s tímto projektem již zkušenost. Teď mi dobíhá 3 mesíční stáže, kdy jsem si sehnal přímo stážistu-je to lepší, nemusíte čekat, až se nějaký zájemce ozve. A potěšilo to i samotné úředníky FDV. Vypracování žádostí atd. jsem přenechal firmě za cca 5000 Kč. Ale samotní úředníci z regionálního FDV říkali, že by s tím vším sami pomohli-jsou za to placení. Měli obavu, abych nebyl chycen nějakou firmou, co na tom chce vydělat a okrást vás. V sektoru zemědělství si můžete přijít k cca 20000-900000 Kč na stážistu.  Záleží jakou pozici pro něho vyberete a jaké on bude muset splňovat požadavky jako vzdělání a praxe.

Rozhodně bych se toho nebál a využil ve vypracování žádosti přímo pomoc pracovníků FDV. V případě dotazů se i můžete obrátit přímo na mne.

S pozdravem Petr Macháček."

 

Hana Řehořková