PŘÍRUČKA - PRŮVODCE ZEMĚDĚLCE KONTROLOU PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2021

Na stránkách Mze můžete najít materiál s názvem: Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

V příručce pro zemědělce najdete aktuální podmínky kontrol podmíněnosti pro rok 2021. Jsou zde shrnuty změny pro nový rok. Současně je připojena informace k povinné registraci provozovatele potravinářského podniku.

ZMĚNY V OBLASTI PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021

Vše najdete zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/prirucka-pruvodce-zemedelce-kontrolou-1.html