Vyhledávání

Kontakt

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců,
regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší
512 36 Horní Branná 117
Czech Republic

487989076

pro-biokrkonose@volny.cz

 

 

Příprava tradičního předvánočního posezení

10.11.2017 14:03

Je již několikaletou tradicí, že si naše regionální centrum organizuje v měsíci prosinci  "Tradiční předvánoční posezení". Letošní rok jsme dostali nabídku ke spolupráci od předsedy ASZ Libereckého kraje - Ing. Petra Meduny - ke společnému předvánočnímu posezení.  ASZ Libereckého kraje zajistí vzdělávací program na téma péče o trvalé travní porosty a péče o půdu, naše RC zajistí občerstvení, na které finančně přispěje i ASZ Libereckého kraje. Toto předvánoční posezení se bude konat dne 19.prosince t.r. na Biofarmě Pod Hájkem v Horní Branné. Pozvánka s podrobným harmonogramem bude všem členům našeho RC a členům ASZ Libereckého kraje zaslána v průběhu příštího týdne.