Při kontrole v tržnici SAPA zjistili veterinární inspektoři několik závažných porušení předpisů