POZVÁNKA

Pozvánka na Den otevřených dvěří firmy Redu

 
Společnost REDU, spol. s r.o. pořádá pro všechny příznivce masného skotu, zvláště plemene charolais, v pátek 13. května 2022 Den otevřených dveří na farmě Rešice. Pro odbornou veřejnost, stejně tak jako pro děti bude nachystán bohatý doprovodný program. V areálu farmy bude možno zhodnotit nejen vlastní chovnou kvalitu býků v přirozené plemenitbě, či býků po testu vlastní užitkovosti, ale i další výsledky chovatelské činnosti – roční a dvouleté jalovice. V rámci programu proběhne například aukce několika zvířat z chovu, přehlídka potomstva po býcích působících v přirozené plemenitbě, ukázka výroby pastevního oplocení k vidění bude i expozice techniky.

Prohlídka farmy a pastevního areálu nebude organizovaná, každý návštěvník má možnost dle vlastního uvážení věnovat svůj čas osobním prioritám. Veškerý program, kromě pastevního areálu, je připraven i pro případ deštivého počasí v prostorách pro ustájení skotu. Přibližně od 9 do 12.30 hodin bude možné navštívit v blízkosti farmy v připraveném pastevním areálu přehlídku potomstva po býcích působících v přirozené plemenitbě, ale i potomstva po inseminačních býcích.

Pro milovníky techniky bude připravena výstavní expozice nových technologií nejen v živočišné výrobě. V prezentační části bude možno získat spoustu užitečných rad a informací od spolupracujících firem (péče o pastviny, péče o končetiny skotu, krmivová základna, vlastní management chovného stáda).

Zájemci mohou v průběhu dopoledne také navštívit technologické zázemí Odchovny plemenných býků na farmě Horní Dubňany.

Zajímavá bude také jistě pro všechny návštěvníky v průběhu tohoto dne ukázka výroby pastevního oplocení přímo uvnitř areálu farmy Rešice. S napětím budete sledovat, s jakou lehkostí sladí vlastní tvořivost a přesné oko parta šikovných „borců od fochu“.

Bohatý doprovodný program je připraven také pro nejmenší návštěvníky. V průběhu putování po farmě získají nejen náhled na to, jak se masný skot chová, ale z dalších, našim dětem blízkých atrakcí, mohou vyzkoušet oblíbený skákací hrad, či přímo mezi pastvinami opéct „špekáček“ na otevřeném ohni.

V rozmezí přibližně 12.30 – 13.30 proběhne v hlavní hale za využití velkoplošné obrazovky vlastní prezentace společnosti REDU, spol. s r.o. V následující půlhodince pak Vaší pozornosti jistě neunikne malé „překvapení“.

Ve 14 hodin proběhne v předvadišti aukce několika zvířat z chovu vybraných ve spolupráci s francouzskou společností Simon Genetic a malá ukázka odchovaných býčků charolais v různém typu.

Po celou dobu konání akce je zajištěno občerstvení, v kulinářských dobrotách můžete ochutnat hovězí z naší farmy.

Účast na tomto dni otevřených dveří přislíbili přední chovatelé z Francie, Maďarska, či Slovenska, ale i mnoho dalších osobností spojených nejen s chovem masného skotu.

Další informace včetně zvacího videa najdete na webu www.reducharolais.cz.

Na vaši návštěvu se těší chovatelský tým společnosti REDU, spol. s r.o.

Připojený soubor:

Pozvánka Redu.jpg, 2 MB  
Pozvánka na Den otevřených dveří firmy Redu, 13.5.2022