POZVÁNKA na webináře k Jednotné žádosti

Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství.

Webináře se uskuteční v termínech: 15., 22., 28. února, 1., 7., 8., 15., 22., 28., 29. března 2023. V případě zájmu o účast na webináři se registrujte na Vámi vybraný termín na www.agronavigator.cz/kalendar-akci, nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře.

Více informací naleznete zde: Pozvánka webináře JŽ 2023.pdf

a zde: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/webinare-pro-verejnost-k-podminkam.html