Pozvánka na cyklus aktivit „Udržitelné hospodaření – sdílení zkušeností v rámci čerpání Programu rozvoje venkova 2014–2020, správné zemědělské praxe a inovací“ RO Brno