Pozvánka na akci „Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na akci Lidový rok®“