POZVÁNKA NA 3. ROČNÍK KOLOKVIA VÝZKUMU A VÝVOJE V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR