povinnosti elektronické evidence hnojení

Povinnost elektronické evidence hnojení, kde nově platí pro zemědělce s výměrou nad 20 ha - povinnost vedení evidence hnojení a evidence výnosů elektronickou formou a  odevzdání dat ÚKZUZ za rok 2022 do 31.1.2023.

Menší zemědělci do 20 ha musí tyto evidence také vést,  ale nemusí elektronicky a nemusí je odevzdávat!

Odevzdání dat na ÚKZUZ - aplikace Jednotné úložiště dat evidence hnojení.

Evidence se tedy nepředává emailem. Pokud si evidenci vedete na Portálu farmáře (případně v komerčním software), najdete zde návod na předání dat: Napoveda.pdf

Pokud máte evidenci vedenou v ruce, musíte dát do excelu požadovaného formátu, aby to šlo předat.

Zde najdete shrnující informace na webu MZe:

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/elektronicke-predani-dat-evidence/evidence-hnojeni-a-pastvy-shrnuti-zmen.html

https://eagri.cz/public/web/file/707943/EPH_Zadavani_vynosu.pdf

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/vedeni-evidence-hnojeni-v-ms-excel.html

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/videonavody/vedeni-evidence-hnojeni-v-ms-excel-1.html